Sme moderná rodinná firma, ktorá v roku 2016 oslávila 25 rokov svojho pôsobenia na trhoch Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska. Počas doby našej existencie na týchto trhoch sme vnímaní našimi zákazníkmi ako stabilná firma s orientáciou na kvalitu produktov nesúcich našu značku.

GurmEko stavia na podnikaní, ktoré nie je anonymné, ale pod ktorým sú podpísaní konkrétni ľudia, ľudia zainteresovaní svojim menom na kvalite a bezpečnosti produktov, na udržiavaní vzťahov so svojimi zákazníkmi, na dobrom mene značky. Na týchto princípoch chce stavať aj v budúcnosti.

Ako firma disponujeme širokou škálou zariadení na výrobu produktov pre potravinársku výrobu. Ponúkame široký sortiment balení od 0,5 kg po veľké 25 kg priemyselné balenia a paletové množstvá, čím podporujeme aj malé a stredné firmy. V našej produktovej ponuke nájdete produkty od jednodruhového korenia cez prípravky na stabilizáciu, zahusťovanie alebo dochucovanie, až po technologické zmesi vyrábané na mieru. Zabezpečujeme technologickú podporu pri vývoji nových výrobkov alebo inovácii tých starých.