O NÁS


Naše začiatky boli naplnené veľkou snahou presadiť sa na trhu gastronómie. Vybudovali sme si na trhu Českej, neskôr aj Slovenskej republiky a Maďarska veľmi dobré a slušné postavenie a tak bolo na čase rozhodnúť sa, čo ďalej. Už od začiatku sa na nás obracali zákazníci, ktorých dnes nazývame priemyselnými. Ich požiadavky na korenie sme dokázali uspokojiť vo veľmi vysokej kvalite. Horšie to ale bolo s vykrytím požadovaného množstva. Chýbali nám skladové priestory. Až veľký a moderný priemyselný areál v Radoniciach nám umožnil vytvoriť širokú profilovanú ponuku surovín pre priemyselných zákazníkov počnúc výrobcami hotových jedál cez pekárne, mliekárne, konzervárne, zdravú výživu... až po potravinárske giganty.