GurmEko s.r.o., Praha - Svět chutí pro profesionály
     

POLITIKA KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN

    
    
„Sme rešpektovaná a vysoko špecializovaná firma na českom a slovenskom trhu s veľmi špecializovaným sortimentom korenia, koreniacich zmesí a potravinových doplnkov pre profesionálov, ktorí tento sortiment  používajú. Vieme im dodať akýkoľvek tovar podľa ich špecifických prianí so špičkovou kvalitou za výhodnú cenu. Dokážeme svojím zákazníkom poradiť a dodať riešenie k vylepšeniu  ich produktov a služieb. Všetci dodržujeme pracovné postupy systému kvality a bezpečnosti potravín (HACCP) tak, aby sme dosiahli čo najvyššie bezpečnostné, hygienické a akostné štandardy pre našich zákazníkov. Spolupracujeme, pomáhame si a robíme všetko s úsmevom a maximálnym nasadením.“
Ako potravinárska spoločnosť sme si vedomí svojho postavenia v potravinovom reťazci a významu komunikácie so svojimi dodávateľmi a zákazníkmi. Svojou politikou kvality a bezpečnosti potravín prispievame ku skutočnosti, aby nebezpečenstvo relevantné pre kvalitu a bezpečnosť potravín bolo identifikované a zodpovedajúcim spôsobom riadené v každom článku potravinového reťazca.
    

    
Systém kvality a bezpečnosti potravín firmy GurmEko s.r.o. je postavený v prvom rade v súlade s požiadavkami na potravinársku legislatívu Európske  únie, v súlade s národnými právnymi predpismi  a v štruktúre, písané  európskou normou EN ISO 22000:2005. Tento postup by mal zabezpečiť kompatibilitu systému s inými normami bezpečnosti potravín (IFS, BRC), ale i so systémami riadenia kvality podľa noriem EN ISO 9002:2001.
    

    
V praxi to znamená, že každému zamestnancovi firmy musí byť známa jeho zodpovednosť za konkrétnu pracovnú činnosť, s ňou súvisiace  nebezpečenstvo  pre kvalitu a bezpečnosť potravín, spôsob ich identifikácie a možnosti ovládacích procesov. Úlohou vedúcich pracovníkov je tento systém riadiť a kontrolovať, z odchýlok systému prijímať odporučenie a za zistené nezhody vyvodzovať efektívne nápravné opatrenia.
    
Certifikace