GurmEko s.r.o., Praha - Svět chutí pro profesionály

     

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - FAQ

    

    

Vychádzame zo skutočnosti, že fakty pripadajúce profesionálovi v danom obore ako samozrejmosť, môžu byť pre kohokoľvek iného zložité a neprehľadné. Preto chceme spolu s vami hľadať a zverejňovať odpovede na najčastejšie dotazy. Napíšte nám na obchod@gurmeko.eu

    

   

Môže niekto dostať alergickú reakciu na korenie? 

Áno, aj medzi korením a koreniacimi prípravkami sú alergény. Na ich čele stoja napríklad horčičné alebo sezamové semená, zelerový koreň a vňať. Na našich etiketách je v súlade so zákonom, vždy uvedené zreteľné zloženie a aj celý názov každej alergénnej zložky.

Presný zoznam všetkých alergénov a povinnosť ich označenia na potravine upravuje vyhláška ministerstva poľnohospodárstva SR číslo 113/2005 Zb. o spôsobe označovania potravín a tabakových výrobkov v platnom znení. Aktuálny a právny závažný zoznam alergénnych zložiek nájdete na stránkach SZPI alebo Ministerstva poľnohospodárstva SR. 

    

Posielate zákazníkom špecifikácie výrobkov a čo vlastne obsahujú?

Pokiaľ si ich vyžiada, tak pochopiteľne pošleme. Jedná sa, ale rozhodne najskôr o potrebu v potravinárskej výrobe ako v gastronómii.

A čo je tá špecifikácia? 

„Špecifikácia výrobku“ je doklad vydávaný firmou prevádzkujúci potravinársky podnik, ktorý deklaruje, aké charakteristické vlastnosti má mať vyrábaná potravina (biologické, fyzikálne, chemické, senzorické), ako má byť pripravená k distribúcii a ako sa s ňou má zaobchádzať. Potvrdením týchto charakteristických vlastností pre danú šaržu je „Analytický certifikát/protokol“ „Špecifikácie výrobkov“ sa môže v jednotlivých hodnotách charakteristických vlastností odchyľovať od zákonom stanovených limitov, a to ako zvýšením týchto limitov (napríklad fenikel ako surovina pre výrobu bylinných čajov), tak ich znížením (napríklad badián alebo škorica pri výrobe sviečok) – potom sa, ale nejedná o potravinu. 

    

Ako sa používa sušená cibuľa ?

V rade sušených produktov, ako sú napríklad sušené plátky cibule, cesnaku alebo húb, je nutné vrátiť ich charakteristickú arómu tak, že im musíme vrátiť predovšetkým vodu, ktorú stratili pri sušení. Najefektívnejšie je jednoduché namočenie do studenej vody po dobu minimálne 15 minút a potom ich použiť pri príprave pokrmov.